Design by BIGGA 2014
Най-добрите кариерни ангели са хора, които обичат да работят с други хора, общуват добре, но са и добри слушатели. Те са с богат опит и познават добре пазара, в който работим. Но най-важното - освен всичко друго, те имат умението да подпомагат другите да се развиват.

Когато сме "вътре" в дадена ситуация, често трескавото усилие да разгадаем причините, да предугадим изхода й или да намерим разрешението й, обхваща цялото ни внимание и това ни пречи да погледнем нещата спокойно. Ролята на кариерния ангел е в даването на друг поглед. Той съветва ненатрапчиво. Съвместната работа е фокусирана върху сътрудничеството с цел развитие, защото кариерният ангел е и личен консултант. Той е агентът на промяната, който ще съдейства да се създадат предпоставките тя да се случи и после ще даде съвети и инструменти да бъде предприета. 

ЗА КОМПАНИИ:
"Кариерен ангел" е програма на БИГГА, подходяща за хора от всички нива в компанията и от всички сфери на бизнеса. Нейната цел е да ги подкрепи в професионалното им развитие, да получат съвет и насока, да разкрият възможностите за развитие пред човека. С помощта на кариерния ангел служителят ще се мотивира сам да управлява промяната в себе си, да се интегрира и развива в компанията, ще повиши лоялността си.

Кариерният ангел ще работи със служителите, като ги напътства чрез...:
- Откровена обратна връзка по въпроси, свързани с работата и кариерното развитие;
- Окуражаване себеусъвършенстването и намаляване опасенията при взимането на кариерни решения;
- Съдействие при определянето и оценката на стратегии за справяне с различни ситуации, свързани с работата: от затруднения в комуникацията с колеги, до взимането на ключови решения.

ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ:
Процесът е лесен. Всичко, което трябва да направиш, е да се обадиш по телефона или да напишеш имейл, за да уговорим време и начин, по който да обсъдим нещата в работата или взаимоотношенията с колегите ти, възможностите пред теб и развитието ти в компанията, в която работиш. Така ще се научиш не само да разбираш другите, но и да се изправиш пред проблемите и да ги разрешиш. И то - креативно!

Защото заедно растем!