Design by BIGGA 2014
Ref. No:    1604_WHM

НАЧАЛНИК НА СКЛАД

Началникът на склад управлява, координира и оптимизира процесите и работата на хората, които се грижат всичко, свързано с получаването, съхранението и предаването на стоката да бъде наред.

Освен това ти...:
- ще си материално отговорно лице за наличните стоки;
- ще приемаш, проверяваш и заприхождаваш доставените стоки. Ще следиш наличностите в складовата програма;
- ще планираш и ръководиш, но и активно ще участваш във всички дейности в склада;
- ще контролираш правилното съхранение на материалните активи;
- ще издаваш документи, свързани с движението на стоките и материалите. Ще контролираш подготовката и експедцията им;
- ще приоритизираш задачите и ще координираш работата на колегите си;
- ще участваш в периодични инвентаризации и ревизии и ще подготвяш периодични отчети.

За да може да вършиш уверено работата си, трябва да имаш...:
- много добри умения за работа в Excel;
- работен английски или френски език
- предишен опит на отговорна позиция, най-добре в склад на международна компания.

В БИГГА очакваме твоята автобиография на office@bigga-bg.com! Защото заедно растем!Месторабота:   София
Заплата:           Отлична! :)