Design by BIGGA 2014

Ref.No:    2601_TRI

Българска фирма, която от повече от 5 години оперира основно на германския пазар, се довери на BIGGA да намери още специалисти, които да се присъединят към висококвалифицирания й екип:

Електротехници и електромеханици!Работата е на проектен принцип, като клиентите разчитат на опитни техници, които да монтират и да въведат в експлоатация различни електрически, електронни и механични системи.

Моля, вземете под внимание, че дейността е характерна с постоянни и чести командировки зад граница в рамките на месеца. По време на командировките работодателят поема всички транспортни разходи и разходите за настаняване. При дейност зад граница заплащането е съобразено с местните ставки за труд и отработено време в съответната държава на командироване.


Очакваме автобиографията Ви на office@bigga-bg.com

Защото Заедно растем!


Локация:  България и чужбина
Заплата:  Заплащането варира според отработените часове и нетно е между 2800-3200 лв. В зависимост от проекта е възможно и още по-добро възнаграждение...БИГГА ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност в България с номер: 2532 от 08.05.2018 г.


Вашата кандидатура и всички Ваши лични данни ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност и обработвани в съответствие с приложимите правни норми!